สืบค้น:
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

TNI Journal of Engineering and Information Technology ปีที่ 6, ฉบับที่ 2


1. A Queue Management System for a Hospital: A Wearable Q [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล, ธนชัย หนูบุญ, ธีร์ธวัช ดีมาก, นพชัย คงเจริญ
2. An Application of Assembly Line Balancing Methods for Producing Vehicle’s Air Outlets [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : ธนัญญา ฉมารัตน์, พิศุทธิ์ พงศ์ชัยฤกษ์
3. Cracking Cause of Neutron and Gamma Ray Shielding Material Composing of High-Density Cement, Crumb Rubber and Lead [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Pawitra Aim-O, Doonyapong Wongsawaeng, Somchai Tancharakorn, Phiphat Phruksarojanakun
4. Electrical Resistivity Development of Concrete at Early Ages and Its Correlation with Compressive Strength [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : มงคล นามลักษณ์, Rithy Lo
5. Smart Home Security Systems with the Internet of Things to the Future Internet through IPv6 Support [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : ศุภโชค เกียรติกิติกูล, ชรัตน์ ขำแสง, อรรณพ หมั่นสกุล
6. Technical and Financial Feasibility Study on Recycle Water Treatment System from Wastewater: A Case Study of Automobile Manufacturer [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : นันทชัย กานตานันทะ, ชเนตตี พูลพิพัฒน์
7. The Development of Telecommunication Network Verification System [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : เพ็ญสุภา โกญจนะบุญ, สมชาย นำประเสริฐชัย
8. Traffic Flow Analytics and Prediction using Nonlinear Autoregressive Network with Exogenous Inputs Technique [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : พีรพล พุทธเวชมงคล, วิมล แสนอุ้ม, ชฎาพร เกตุมณี
9. Volume Estimation of Stock Pile: A Study Case Comparing Estimation Results between Surpac and AutoCAD C3D [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : พงศ์ศิริ จุลพงศ์, วิฆเนศว์ ดำคง
Total 9 Record 1