สืบค้น:
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

TNI Journal of Engineering and Information Technology ปีที่ 5, ฉบับที่ 1


1. A Study of Optimized Parameter for Nickel Based Superalloys with Abrasive Waterjet Cutting [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Somphop Phutthasorn, Paiboon Choungthong
2. A Study on Performance of IPv4, IPv6 on Wireless Network (IEEE 802.11ac) with Wireless Security Protocols (WEP, WPA and WPA2) [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Thongchai Kaewkiriya, Sukrita Limpayaraya, Sita Thanee, Thanaphon Pattanasophon
3. Activity-based Teaching on Fuel Technology Class for Industrial Chemistry Students [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Satit Phiyanalinmat
4. Design of Bus Tracking Framework Based on Android Mobile Application by Using GPS [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Sarunyoo Srivichitranond, Bunphong Mannnaitham, Techit Taesrikul, Thagoon Jamnongtanachot, Teerapat Nirapienranant, Prarinthorn Charoenying, Thanawat Chutigriwan, Thongchai Kaewkiriya
5. Developing A Deterioration Model for Manila Bridges [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Lorenzo R. Adriano, Samuel S. Chua
6. Increasing Productivity of Busbars manufacturing in Switch Board Industry [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Wisitsree Wiyaratn, Anucha Watanapa, Srisuda Sinma
7. Perspectives on Decision Making in E-Commerce based on Combined Game and Chaos Theories [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Jeerana Noymanee, Wimol San-Um
8. The Improvement of the Airbag Manufacturing A Case Study of the Automotive Safety Equipment [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Thosapon Thongchai, Pichit Sukchareonpong
9. The Investigation of Plastic Injection Molding Defects of Side Mirror Cover [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : PhannisaVanich, Sutas Somvisai, Don Kaewdook
10. The Studies of Compressor-reliability for Tropical Region [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Titisak Simakulthorn, Karun Theptawee, Eiichi Aikawa
Total 10 Record 1