สืบค้น:
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

TNI Journal of Business and Languages ปีที่ 5, ฉบับที่ 1


1. ASEAN Together A Case Study of a Thai Television Program on ASEAN [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Thawatchai Kamonwan
2. A Development of Research Supervision Model for an Enhancement on Instructional Research Competency of Language Lecturers [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Bundit Anuyahong
3. Child’s Rights in Disaster Case Study of Typhoon Haiyan (Yolanda) in the Philippines [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : WEI WU
4. Considering Service Level Agreement to Improve Performance for Automatic Web Service Composition [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Chatchawin Srivised, Saprangsit Mruetusatorn
5. Development of the International PBL and Suggestion of the Evaluation Method [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Kuniaki YAJIMA, Toshiaki OKUMURA, unichi SUGAYA
6. E-Campus Technology Strategy and Performance for Innovative Resource Management of Arellano University [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Maria Teresa N. Pancho
7. Integrated Educational Management Tool (IEMT) for Adamson University [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Anabella C. Doctor
8. Output Based upon Input, the Result from Data Analytics and Visualization of TNI Registration System’s Data [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Prajak Chertchom
9. Speech2Spell A Voice-Enabled Spell-Out Game using Voice Recognition Algorithm [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Teodoro F. Revano Jr., Bryan Dadiz, Jasmin D. Niguidula, Maribeth B. Fernandez, Rejan Tadeo
10. Thailand Investment Opportunities Outflow to India: Has Japanese FDI Played a Role? [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Wanida Wadeecharoen, Rungsun Lertnaisat, Pard Teekasap, Bandit Aroman, Somchai Lertpiromsuk, Sombat Teekasap
Total 10 Record 1