สืบค้น:
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

TNI Journal of Business and Languages ปีที่ 4, ฉบับที่ 1


1. An Adoption of Social Media Monitoring Tools for Business and Market Research [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Su-amporn Parnsup, Datchakorn Tancharoen, Nattakarn Phaphoom, Alisa Kongthon
2. Aspect Evaluation by using Overall Rating and Category Characteristics of Reviews [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Hatsuho Sakai, Ryosuke Saga
3. Development of E-learning Contents for Exchange Students [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Kuniaki YAJIMA, Jarmo Seppälä, Akihiro NITTA
4. Efficiency of Speed Reading and English Reading Comprehension of Undergraduate Students in Thailand [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Bundit Anuyahong
5. How Japanese Organizations Promote Person-Environment Fit in Cross-Cultural Perspectives [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Maneekanya Nagamatsu, Jidapa Thirasirikul
6. Key Management Factors Affecting Energy Control Capability in Small and Medium Scale Industries [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Supanithi Ruangthong, Kuskana Kubaha
7. Measuring of Financial Literacy of Undergraduate Students in Business Japanese Program (BJ) at Thai-Nichi Institute of Technology [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Namporn Sathirakul
8. Peacekeeping in ASEAN and the OAS a Comparative Analysis [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Jordan Peterson
9. Societal Model for Securing Internet of Things [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Hiroshi TSUNODA, Glenn Mansfield KEENI
10. Startups and the Growth of an Industrial Cluster [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Pard Teekasap
Total 10 Record 1