สืบค้น:
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

TNI Journal of Business and Languages ปีที่ 3, ฉบับที่ 2


11. International internship program to foreign industrial companies by Nagaoka University of Technology [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Masato Aketagawa
12. Warehouse Operations from Theory to Industry Best Practices in Thailand [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Hermann Gruenwald
Total 12 Record 1 2