สืบค้น:
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

TNI Journal of Engineering and Information Technology ปีที่ 3, ฉบับที่ 1


11. Optimization Channel Control Power in Live UMTS Network [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Thananan Numatti, Saiyan Saiyod
12. Stability of mixed-phase alumina catalysts for ethanol dehydration reaction [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Jarurat Sumphanwanich, Bunjerd Jongsomjit
Total 12 Record 1 2