สืบค้น:
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

TNI Journal of Engineering and Information Technology ปีที่ 2, ฉบับที่ 2


11. A Cost-Effective Hardware True-Random-Bit Generator using High-Dimensional Autonomous Hyperjerk Chaotic System [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Worrawut Chikchornwanit, Wimol San-Um
12. Rehabilitation, preventive care and universal design: the electronic musical instrument shoe [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Satoshi Sugaya, Makoto Komura, Seiji Hirai, Saechout Vichai
13. Enhancement of Heat transfer in Circular path channel using Vortex generator [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Krisana Pilaiwan, Udomkiat Nontakaew
Total 13 Record 1 2