สืบค้น:
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

TNI Journal of Business and Languages ปีที่ 2, ฉบับที่ 2


11. The Strategic Management of Coca-cola and Starbucks Company [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Sukhumpong Channuwong
12. Factors Associated with Successful Export Performance: The Study of Thai International Service Firms [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Araya Hongchindaket
13. Development of Education System for System Safety Engineers in Nagaoka University of Technology [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Yuji HIRAO, Takabumi FUKUDA, Tetsuy KIMURA
Total 13 Record 1 2