สืบค้น:
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

TNI Journal of Business and Languages ปีที่ 2, ฉบับที่ 2


1. Honorifics and Politeness in Japanese [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Saowaree Nakagawa
2. A Study on the Efficiency of TNI Japanese Language Ability Test [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Penkhae Prachonpachanuk
3. Factors Affecting Satisfaction of Patients of Physiotherapy Clinics in Bangkok [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Suphakit Thawalyawichachit
4. An Assessment of English Language Learning Proficiency of Students in Tertiary Level by Using English Ability Test [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Bundit Anuyahong
5. Influential Factors related to International and Exchange Programs in Information Technology [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Kasem Thiptarajan, Thitiporn Lertrusdachakul
6. Risk Management of Agroindustry Supply Chain using Logistics Performance Perspective [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Sandra, Rika Ampuh Hadiguna
7. Factors Affecting Consumers’ Adoption of Mobile Banking in Bangladesh: An Empirical Study [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Mirza M. D. Alam
8. ET Robocon: A Software Design Robot Contest for Educating Embedded Systems Engineers [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Hideo Makino, Yoshiki Watanabe, Hiroyuki Watanabe, Takashi Yukawa, Noboru Watanabe, Yasuhide Kobayashi, Jiro Tanahashi, Mitsuyuki Hoshi, Toru Shimizu, Takao Futagami
9. Development of a Suitable Methodology for Critical Evaluation of Vendors in Supply Chain Management [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Jitendra Kumar, Nirjhar Roy
10. Raising Students’ Awareness Toward Environmental Issues: Will There be Any Impact on Their Purchasing Behaviors? [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Syanne Helly, Ricky
Total 13 Record 1 2