สืบค้น:
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

TNI Journal of Engineering and Information Technology ปีที่ 2, ฉบับที่ 1


11. A Study of Parameter Affecting the Edge Crack Defect for Rubber Graphite Product [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Umakorn Renusawat, Pichit Sukcharoenpong, Chuckaphun Aramphongphun
12. Reduction in Transmission System Loss by Improving the Reliability of Capacitor Banks Based on Economic Optimization [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Rattapol Promsith, Pichit Sukchareonpong
Total 12 Record 1 2