สืบค้น:
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

TNI Journal of Engineering and Information Technology ปีที่ 2, ฉบับที่ 1


1. Cost Reduction through Value Engineering : A Case Study of Packing Improvement in Rubber Thread and Rubber tape Industry [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Korakot Hemsathapat, Jakkree Sonpibool, Dumrongkiat Ratana-amornpin
2. Industrial Soda-Lime-Silica Sheet Glass Hardened by Zirconia-Reinforced Inorganic Coating [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Thanawat Poungkaew, Manut Jaimasith, Palatt Leowkijsiri, Worapong Thiemsorn
3. Optimal Fuel Concentration and Heating Temperature for Solution Combustion Synthesis of YBa2Cu3O7-x High Temperature Superconductors [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Oratai Jongprateep, Ratchatee Techapiesancharoenkij, Kawin Tanmee
4. Microstructure and Hardness of Compression Mold Fabricated by Fused Deposition Modeling Process [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Oratai Jongprateep, Kunnayut Eiamsa-ard, Sirichai Jirawongnuson
5. A Study on Grease Leakage from Rolling Bearings [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Naofumi Hiraoka
6. An Automated Plastic Injection Molding Machine Selection System based on Fuzzy Logic Using MATLAB [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Sirinut Suwannasri, Ronnachai Sirovetnukul, Thitikorn Limchimchol
7. The Reduction of Blowholes Defect in Cylinder Blocks during Casting Process [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Pimpet Sratongon, Jariya Kobbalee, Poramint Tungvoratum, Nuttapol Limjeerajarus
8. Parametric Optimization for the Gas Metal Arc Welding of Stainless Steel using Experimental Design [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Chanipa NiNivasanon, Chansiri Singhtaun
9. Test of a Nafion Membrane Humidifier with a 300-W Stack PEMFC [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Wipawadee Wongsuwan, Narich Lorpradit
10. Design of a Cantilever Beam in a Load Cell [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Chakrid Vanasiri, Kong Srisompong, Chinnarat Pattichart, Narich Narinthorn, Lerkiat Vongsarnpigoon
Total 12 Record 1 2