สืบค้น:
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

TNI Journal of Business and Languages ปีที่ 1, ฉบับที่ 2


11. An Assessment of English Speaking Ability of Technical and Business Student: A Case of Thai-Nichi Institute of Technology [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Bundit Anuyahong
12. Problem Based Learning in Power System Analysis Course: A Case Study [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Nit Petcharaks
Total 12 Record 1 2