สืบค้น:
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

TNI Journal of Business and Languages ปีที่ 1, ฉบับที่ 2


1. Comparison and Integration of TQA ABET and AUN-QA for Quality Assurance of Engineering Education [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Puranut Wongkamonrat, Natcha Thawesaengskulthai
2. Problems in Learning Japanese of the Business Administration (Japanese) Program Students, Faculty of Business Administration, Thai-Nichi Institute of Technology [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Wanwimon Rungtheera
3. Using TOEIC Preparation to Assess English Language Skills [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Bohdan Sawchuk
4. TOYOTA PRODUCTION SYSTEM IN THAILAND [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Takenori Tanaka
5. The Competency of Logistics Officers for Dealing with Creative Economy: A Case study of Automotive and Auto Part Industry [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Chumpol Chittiramrongkul
6. An Empirical Discourse Analysison Correlations between the Minimum Wageand Domestic Private Investment [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Kittisak Jermsittiparsert, Thanaporn Sriyakul, Chayongkan Pamornmast
7. Service Exporting Decision : The Study of Thai International Service Firms [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Araya Hongchindket
8. Development of Financial Management of the Enterprise Community: A Case Study of Ayutthaya Province [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Chalermkhwan Krootboonyong
9. Success Factors in Green Supply Chain Management: Literature Review [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Panlop Pim-on, Dumrongkiat Ratana-amornpin
10. Computer Program Development as a Teaching Aid for Soil Mechanics Laboratory [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Chusak Kererat, Suton Rungrueang
Total 12 Record 1 2