สืบค้น:
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

TNI Journal of Business and Languages ปีที่ 1, ฉบับที่ 1


1. Development of Thai-Japanese e-Dictionary [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Krisada Visavateeranon, Surapan Meknavin, Datchakorn Tancharoen, Wanwimon Rungtheera, Sano Shuichi, Thitisorn Sang-urai, Somjai Sae-ung, Bandit Rojarayanont, Natthaphon Jarat, Saleela Boontrakulsuk, Bancha Borikub
2. Potentiality and Readiness of TNI Students for the Work in Organizations [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Penkhae Prachonpanuk
3. The Study of Factors Affecting The Relocation of Japanese Manufacturing Industry [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Anuwat Charoensuk, Rungsan Lertnaisat
4. Outcomes of Business Social Responsibility Programs of Selected Semiconductor Companies in the Philippines [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Wilfredo Caingcoy, Anna Miranda, Corazon L. Magpayo, Ria Liza C. Canlas
5. “Attitudes”, Number 1 Industrial Engineer’s Qualification Requirement for Thai Major Industries [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Natha Kuptasthien
6. A Case Study in Applying Green Logistics to Business Practices [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Natcha Thawesaengskulthai, Tartat Mokkhamakkul, Kansiree Chaisrianurak
7. The Analysis and Assessment of TNI Students’ Grade Performance on their English Language Proficiency [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Thomas del Castillo
8. A Case Study of Problems in Learning English as a Foreign Language among University Students: Thai-Nichi Institute of Technology [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Supatsorn Jindathai
9. Effect of Short Visiting Program on Attitude of University Students to Longer International Exposure [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Tom Hope, Tsuguhiro Shimura
10. Japanese Trade with Thailand over Forty Years Interdependence in the Turbulent Economic Environment [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Sumimaru ODANO
Total 13 Record 1 2