สืบค้น:
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

TNI Journal of Engineering and Information Technology ปีที่ 1, ฉบับที่ 1


11. The Design and Implement of Chaotic Jerk Oscillator with Application to Secure Communication Systems Based on Chaotic Masking [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Sura Larptawee, Wimol San-Um
12. Creating a Competitive Advantage by Applying Six Sigma Strategy Through Strategic Management Case Study of the Hard Disk Drive Assembly Manufacturing [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Chanchai Grasae, Dumrongkiat Ratana-amornpin, Korakot Hemsathapat, Narongpon Boonsongpaisan
13. A Study of Idle Speed Control Performance Benchmarking of 1,000 cc. - 1,500 cc. Engine [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Sarawut Pinjun
Total 13 Record 1 2