สืบค้น:
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

TNI Journal of Engineering and Information Technology ปีที่ 1, ฉบับที่ 1


1. Automotive Products to AEC [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Phulporn Sangbangpla
2. An Approach to Derive the Equations of Rigid-Body Motion [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Lerkiat Vongsarnpigoon, Pimpet Sratong-on
3. Measurement of Oil-film Pressure Distribution in Engine Sliding Surface Using Thin-film Sensor [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Yuji MIHARA, Michiyasu OWASHI
4. Development of Cost-Based Acceptance Sampling Plans for Multi-Stage Inspection Processes [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Surin Sirikhumhom, Napassavong Rojanarowan
5. Development of Tracked Vehicle Robot with 3D Measurement System using Laser Range Finder [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Toyomi FUJITA, Yuya KONDO
6. Sky Temperature Estimation by Three Metallic Plates Method [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Nuttapol Limjeerajarus, Apinya Aksornkij, Sawanya Suwannawong, Sivanappan Kumar
7. Expectation for Diesel Passenger Cars in Thailand [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Norio SUZUKI
8. An Application of Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) Technique in the Final Inspection Process of an Integrated Circuit Industry [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Jiam Jun-a-nun, Dumrongkiat Ratana-amornpin, Korakot Hemsathapat, Narongpon Boonsongpaisan
9. Experimental Study on Planetary Drilling Machinability for CFRP [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Hidetake Tanaka
10. Role of -Relaxation and Glass Transition in Understandings Stickiness of Milk Solids [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Nattiga Silalai, YrjÖ H. Roos
Total 13 Record 1 2