สืบค้น:
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

1. Automotive Products to AEC [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Phulporn Sangbangpla
2. An Approach to Derive the Equations of Rigid-Body Motion [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Lerkiat Vongsarnpigoon, Pimpet Sratong-on
3. Measurement of Oil-film Pressure Distribution in Engine Sliding Surface Using Thin-film Sensor [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Yuji MIHARA, Michiyasu OWASHI
4. Development of Cost-Based Acceptance Sampling Plans for Multi-Stage Inspection Processes [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Surin Sirikhumhom, Napassavong Rojanarowan
5. Development of Tracked Vehicle Robot with 3D Measurement System using Laser Range Finder [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Toyomi FUJITA, Yuya KONDO
6. Sky Temperature Estimation by Three Metallic Plates Method [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Nuttapol Limjeerajarus, Apinya Aksornkij, Sawanya Suwannawong, Sivanappan Kumar
7. Expectation for Diesel Passenger Cars in Thailand [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Norio SUZUKI
8. Development of Thai-Japanese e-Dictionary [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Krisada Visavateeranon, Surapan Meknavin, Datchakorn Tancharoen, Wanwimon Rungtheera, Sano Shuichi, Thitisorn Sang-urai, Somjai Sae-ung, Bandit Rojarayanont, Natthaphon Jarat, Saleela Boontrakulsuk, Bancha Borikub
9. An Application of Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) Technique in the Final Inspection Process of an Integrated Circuit Industry [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Jiam Jun-a-nun, Dumrongkiat Ratana-amornpin, Korakot Hemsathapat, Narongpon Boonsongpaisan
10. Experimental Study on Planetary Drilling Machinability for CFRP [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Hidetake Tanaka
Total 271 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 28 Next »