สืบค้น:
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
การสืบค้นขั้นสูง (Advance)

การสืบค้นขั้นสูง คือ การสืบค้นที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งสามารถเลือกสืบค้นคำหลายคำจากหลายเขตข้อมูลได้

สืบค้นแบบคำเชื่อม
คำหรือวลี
ประเภท
   
คำเชื่อม AND OR
คำหรือวลี
ประเภท
   
คำเชื่อม AND OR
คำหรือวลี
ประเภท
   
คำเชื่อม AND OR
คำหรือวลี
ประเภท