สืบค้น:
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

วิธีการส่งบทความลงตีพิมพ์

วิธีการส่งบทความ

           ผู้เขียนจัดส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://it.tni.ac.th/tni_conf/openconf.php เมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความจะดำเนินการส่งบทความเสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เขียนบทความทราบ สำหรับบทความที่ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิแล้วจะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารเพื่อเผยแพร่ต่อไป